wtorek, 24 czerwca 2014

7. Manipulacja polityczna

Jak ślepi są Polacy i do czego są zdolne władze naszego kraju?

,,1 – ODWRÓĆ UWAGĘ Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. „Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze zwierzętami (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).

2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE Ta metoda jest również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”. Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

3 – STOPNIUJ ZMIANY Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w latach 1980. i 1990.: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.

4 – ODWLEKAJ ZMIANY Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że „wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.

5 – MÓW DO SPOŁECZEŃSTWA JAK DO MAŁEGO DZIECKA Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

6 – SKUP SIĘ NA EMOCJACH, NIE NA REFLEKSJI Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Co więcej, użycie mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.

7 – UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. „Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała (zob. Silent Weapons for Quiet War).

8 – UTWIERDŹ SPOŁECZEŃSTWO W PRZEKONANIU, ŻE DOBRZE JEST BYĆ PRZECIĘTNYM Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i niewykształconym.

9 – ZAMIEŃ BUNT NA POCZUCIE WINY Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań. A bez działań nie ma rewolucji!

10 – POZNAJ LUDZI LEPIEJ NIŻ ONI SAMYCH SIEBIE Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej „system” osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, zarówno fizyczną jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie. Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki nad sobą."

Powyżej zamieściłam bardzo ciekawą listę stworzoną w oparciu o pracę amerykańskiego lingwisty Noama Chomskiego. Doprowadziła ona do wielu przemyśleń z mojej strony oraz wywołania chęci podzielenia się nią na moim blogu. Nie widziałam sensu przekształcania tych świetnie wypunktowanych myśli na swój własny język. Chciałabym jedynie dokonać małego komentarza odnośnie przedstawionej przeze mnie listy.

Nikt nie jest nieomylny i każdy ma prawo popełniać błędy. Nawet te odnoszące się do losów naszego kraju. Rzadko, która osoba ma świadomość, jak bardzo może wpłynąć na byt swojego państwa, a tym samym przyszłości własnej, najbliższej rodziny, przyszłych pokoleń. Wiele osób spoczywa na laurach i jedynie chce dożyć spokojnej starości nie posiadając jakiejkolwiek wiedzy dotyczącej otaczającego ich świata. Zdeterminowana jednostka potrafi poruszać tłumy, szuka wzorców, pożąda wiedzy. Żadna droga nie jest łatwa, a tym bardziej posiadająca najrozmaitsze przeszkody - droga polityczna, droga własnej wolności. Ludzie mają klapki na oczach i nie wiedzą jak bardzo siebie ranią bezczynnością. Chociaż wiele osób może mi teraz zarzucić to, że także teoretycznie ,,nic nie robię'', lecz nie mam potrzeby spowiadania się komukolwiek ze swojej działalności i poglądów. Chciałabym, aby społeczeństwo zrozumiało jak bardzo jest otumanione grami słownymi, gestami, obietnicami, niepokojącymi przedsięwzięciami. Nic nie ociera się o normę w kraju posiadającym tak mały odsetek ludzi uświadomionych w konsekwencjach swoich czynów względem polityki. Każdy czy chce czy nie wpływa na decyzje odnoszące się do walki z niesprawiedliwością.

Uważam, że największym minusem jest myślenie człowieka w sposób bardzo krótkoterminowy. Nikt nie chce wojować z naszymi smutnymi rządami, ponieważ spisuje ten kraj na straty. Dana jednostka uważa, że każde jej staranie odbije się pozytywnie maksymalnie poza jej okresem życia. Gdyby każdy twierdził tak samo, a nasi przodkowie sądziliby, że Polska to tylko jeden syf i bagno, to obecnie nie wiadomo jak potoczyłyby się nasze losy. W sumie ciężko wyobrazić sobie, czy mielibyśmy szansę istnienia. Wykonując jeden ruch dajesz możliwość na ruszenie się wielkiej machiny, która odbudowywałaby, to co zniszczyli ludzie nie posiadający żadnych ambicji. Bierna postawa to postawa egoistyczna. Patrząc na cierpienie, cierpienie własnej ojczyzny, która cię wychowała i przygarnęła, nie potrafisz podać jej ręki, nie możesz powiedzieć, że ją kochasz, a jej istnienie ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie.

2 komentarze: